GDPR Policy – Workscout Sverige AB

GDPR Policy

  1. Hur vi på Workscout Sverige AB behandlar dina personuppgifter.

Workscout Sverige AB är en tjänst där fysiska samt juridiska personer (Uppdragsgivare) kan hitta och anlita personer, privat eller via företag, (scouter) för alla olika typer av uppdrag. För att vi skall kunna erbjuda denna tjänst till dig som användare behöver vi samla in och behandla en del personuppgifter om dig.

Nedan kommer du finna information om hur Workscout Sverige AB samlar in och behandlar dina personuppgifter när du som användare använder vår tjänst ”tjänsten” som Workscout Sverige AB tillhandahåller. All information om detta finner ni på vår webbsida www.Workscout.se / mobilapplikationen. Där hittar du även information om hur du som användare beskriver dina rättigheter mot Workscout Sverige AB samt hur du gör dina rättigheter gällande på vår tjänst.

Vid användning av vår tjänst accepterar du denna personuppgiftspolicy. Vi samlar då in dina personuppgifter och behandlar dem på det sätt som beskrivs här i. Det är mycket viktigt att du som användare läser igenom och förstår detta samt att du godtycker detta innan du använder tjänsten. (Du godtycker detta genom att registrera dig på och börjar använda tjänsten)

Det kan förekomma att policyn behöver att uppdateras eller ändras. Detta gäller när funktioner läggs till eller ändras i tjänsten. Du kommer att bli informerad om detta i tjänsten eller på annat lämpligt sätt. På så vis får du möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar att gälla.

Samtliga personuppgifter som behandlas i tjänsten är Workscout Sverige AB ansvariga för enligt denna policy. Som användare kan du alltid lita på att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och korrekt sätt hos oss.

Vid frågor kan du alltid kontakta oss när som helst för mer frågor kring dina personuppgifter. Mail oss på info@Workscout.se eller kontakta oss på telefon:

 

 

  1.   Olika typer av personuppgifter som samlas in om dig

 

Workscout Sverige AB samlar in en rad olika typer av uppgifter om dig när du nyttjar tjänsten. När du är registrerad användare på Workscout Sverige ABs webbsida/applikation kan du agera både uppdragsgivare och Scout (lägga upp jobb på tjänsten som skall utföras eller utföra tjänster) Det kan förekomma att vi samlar mer eller mindre information om dig beroende på hur mycket uppdragsjobb du lägger ut eller hur mycket scoutjobb du utför samt hur aktiv du är på Workscout Sverige ABs webbsida/applikation (”tjänsten”)Kontouppgifter: När du första gången registrerar dig på tjänsten kan du välja att registrera dig genom mobilt Bank ID, Facebook, Google konto. (Rekommendationer är att registrera dig genom mobilt BankID. Detta innebär att vi samlar in nödvändig information så som namn och efternamn, telefonnummer, adress, e-post, lösenord som du skapar på vår tjänst. Vidare kommer vi samla ditt personnummer, IP-nummer, datum, tid, porträttbild men även beskrivningen om dig själv i inforutan. (Du styr innehållet helt själv) OBS! tänk på att inte lägga upp känsliga personuppgifter eller annan känslig info på inforutan som du inte vill göra offentlig.

1.1 Personuppgiftslagen (PUL): Efter att du som användare loggat in med BankID så måste du komplettera din användarprofil med ytterligare information. I slutet av registreringsprocessen krävs det att du godkänner de villkor som Workscout Sverige AB angett. Enligt GDPR så finns det möjligheter att få alla uppgifter Workscout Sverige AB har samlat in om dig som användare bortplockade efter begäran från dig som användaren.

1.2 Legitimation: Du som användare legitimerar dig på Workscout Sverige ABs webbsida/applikation genom mobilt Bank ID, Facebook, Google konto.

1.3 Logghantering: 1. Loggrutiner som finns: Systemet kommer att logga alla inloggningar som sker med bankID. I loggen spara IP-nummer, personnummer samt datum och tid. 2. Logganalyser som görs: Analys av loggar sker när något har inträffat, dvs att man misstänker felaktigt användande av BankID. Det kan hända att det även går ut mail till administratör när ett fel uppstår eller uppdagas. 3. För att förhindra och upptäcka Bedrägeriförsök: I och med att systemet loggar varje inloggningsförsök med BankID kan Workscout Sverige AB vidta åtgärder när misstankar kring bedrägeriförsök uppdagas.

1.4 Teknik: 1. Hur Workscout Sverige AB säkerställer att rätt tid (en tidskälla med målet att nå maximalt fem sekunders avvikelse från korrekt tid) finns i systemet. I och med att tidskällan är variabel och kan variera från system går det att notifiera dig som användaren när tidsgränsen har nåtts och omdirigeras du vidare till inloggningssidan för ett nytt försök. Detta loggas såklart också.  2. Beskrivning om hur och när BankID kommer att användas och vad som händer efter att du loggat in/autentiserat dig med BankID. (BankID kommer användas vid två tillfällen i systemet) i. Vid inloggning direkt efter inloggning med BankID omdirigeras du till en ny sida där du som användaren ombeds komplettera din användarprofil med ytterligare information. Detta för att du skall kunna utnyttja den tjänst som Workscout Sverige AB tillhandahåller. För att verifiera betalning med Swish-betalning omdirigeras du till en sida med information om betalningen gått igenom eller inte.

 

1.5 Enhetsinformation: När du börjar att använda tjänsten på Workscout Sverige ABs webbsida/applikation samlas enhetsinformation in från din enhet (Dator/mobila enhet) du använder för att nyttja vår tjänst. Tex. IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök i tjänsten. Denna information samlas in med hjälp av cookies.

1.6 Uppdragsinformation: När du lägger upp ett uppdrag som du vill att en scout skall genomföra mot betalning behöver du lägga in all relevant information samt arbetsbeskrivning om uppdraget. Du kommer att behöva ange tid och datum eller att du är flexibel med när uppdraget kan utföras. Du kommer även att bli ombedd att sätta ett fast pris på jobbet du vill ha utfört eller att du är öppen för bud. Du har även möjlighet att lägga upp bilder för uppdraget.

1.7 Chatten: Du kan kommunicera med andra i tjänsten genom chattfunktionen. Du bestämmer helt själv vilka uppgifter du vill dela med dig i chatten till andra. OBS! tänk på att inte dela med känslig information eller personliga uppgifter.

1.8 Platsinformation: När du som uppdragsgivare lägger upp ett jobb du vill ha utfört kommer scouterna inte se din exakta position. De kommer att se en radie inom 10 kilometer från din exakta position. När du som uppdragsgivare har valt den scouten som känns och är mest lämplig för att utföra ditt ärende kommer din platsinformation att bli synligt för hen. På så vis kan vi öka säkerheten för dig som uppdragsgivare. Även här kommer vi att samla in din geografiska position.

1.9 Betyg och omdömen: När en scout har utfört ett uppdrag måste uppdragsgivaren lämna betyg i tjänsten. Detta kommer att vara i form av stjärnrating. Som uppdragsgivare har du även möjlighet att lämna ett skriftligt omdöme om scouten under ”skriv en kommentar” samtliga betyg och kommentarer är synliga för samtliga användare i tjänsten. OBS! tänk på att inte skriva känsliga uppgifter om dig själv eller scouten.

 

  1.   Hur vi samlar in dina uppgifter

 

1.1 Informationen som du ger oss: Större delar av uppgifter lämnar du själv in till oss. Som tex. När du första gången registrerar ditt konto genom BankID på tjänsten, lägger upp ett uppdrag eller samspelar med andra användare i tjänsten. Vissa uppgifter är frivilliga att lämna i tjänsten. En del uppgifter måste du dock lämna för att kunna använda tjänsten. tex. Namn, kontaktuppgifter samt andra nödvändiga uppgifter när du registrerar dig. Samtliga uppgifter som är nödvändiga hämtas då genom bankID. Du kommer även att ha möjlighet att logga in på tjänsten genom ditt användarkonto hos Facebook eller Google. Vid dessa fall kommer Workscout Sverige AB automatiskt inhämta en del uppgifter om dig från Facebook. Du kommer dock först få godkänna detta. Du kommer då även att se alla typer av uppgifter som hämtas in om dig från Workscout Sverige AB.

 

1.2 information som samlas in på andra sätt om dig: Det kan även förekomma att uppgifter som samlas in om dig kommer från andra än dig.  Tex. När en uppdragsgivare publicerar uppgifter i ”skriv en kommentar ”fältet för att ge dig som scout slutomdöme på de arbete du har utfört som scout. När du som uppdragsgivare valt en scout för att utföra jobbet åt dig i tjänsten kommer även din platsinformation att inhämtas från Google.

 

  1.   Användning av dina uppgifter

Workscout Sverige AB använder dina personuppgifter huvudsakligen för att tillhandahålla, förbättra och utföra tjänsten. Workscout Sverige AB använder dina personuppgifter till följande ändamål baserat på följande lagliga grunder. (Läs nedan)

1.1 Utveckling och förbättring av tjänsten: Workscout Sverige AB samlar in enhetsinformation och samlad statistik som kan komma att användas som underlag för att fortsätta förbättra och utveckla tjänsten samt användarupplevelsen. Workscout Sverige AB ser till att detta sker med stöd av berättigade intressen, därav bland annat Workscout Sverige ABs intressen av att effektivisera och utveckla tjänsten.

1.2 Utvärdering av dig som Uppdragsgivare/scout: När du registrerar ditt konto första gången hos Workscout Sverige AB med BankID så kommer du kunna agera som både uppdragsgivare samt scout. Du kan välja själv att lägga upp uppdrag (Uppdragsgivare) men även utföra uppdrag (Scout). Vi kommer att använda dina kontouppgifter och uppgifter om dina kvalifikationer som används för att utvärdera din lämplighet på webbsidan/applikationen. För att vara registrerad på Workscout Sverige AB måste du ha fyllt 18 år och ha rätt att arbeta i Sverige. Vi kommer att använda ditt personnummer, samordningsnummer, legitimation genom bankID för att säkerställa att detta stämmer. Denna behandling är nödvändig för att avgöra ifall du får lov att utföra uppdrag i tjänsten som Workscout Sverige AB tillhandahåller. Men även för andra berättigade intressen såsom uppdragsgivarens intressen av att du är lämplig och kvalificerad för uppdrag som Scout.

 

1.3 För att erbjuda tjänsten: Workscout Sverige AB kommer att samla dina personuppgifter för att behandla och framförallt kunna tillhandahålla tjänsten till dig som användare. Vi kommer tex använda dina personuppgifter för att para ihop dig samman med andra användare i tjänsten. Detta är för att du som Uppdragsgivare/scout skall anlita en scout eller lägga upp uppdrag som uppdragsgivare. Vi kommer även använda dina personuppgifter för att bekräfta din identitet när du loggar in i tjänsten genom bankID samt din enhetsinformation för att säkerställa att tjänsten introduceras på bästa möjliga sätt för dig och din enhet.

1.4 Skador på person eller personlig egendom: Om en scout skulle olyckligtvis orsaka skada på person, sig själv (Fysiska personer) eller uppdragsgivarens egendom så tar Workscout Sverige AB inget ansvar för detta. Workscout Sverige AB står helt utanför de ansvarsområdet. Vi tar heller inga ansvar för skador på fysiska personer eller egendom som kan förekomma när scout/uppdragsgivare använder tjänsten för att utföra uppdrag eller få uppdrag utförda. Det är helt på egen risk att bedöma ifall scouten är lämplig att utföra tjänsten genom att titta på tidigare betyg från användare som tidigare anlitat scouten samt de lämnade Recensioner. Viktigt att göra detta innan scout och uppdragsgivare ingår i avtal med varandra.

TIPS! Kolla av vilka delar egna försäkringar (Personförsäkringar och hemförsäkringar eller annan typ) täcker innan användning av tjänsten i förebyggande syfte.

 

1.5 Betalningar: När du som uppdragsgivare lägger upp ett uppdrag på tjänsten som du vill ha genomförd mot att ersätta en scout med betalning kommer du att bli debiterad en annonsavgift. Denna kan komma att variera beroende på storleken på jobbet samt hur långt tid du har tänkt att anlita scouten. Vi kommer att använda ditt inlogg genom BankID för att hämta dina personuppgifter som behövs för att administrera dina betalningar för att annonsera i tjänsten. Betalningen kommer att ske vidare genom Swish eller Stripe. Krypterade kortuppgifter kan även komma att sparas för att underlätta dina framtida betalningar, krypterade kortuppgifter behandlas med stöd av berättigade intressen. Workscout Sverige ABs, Swish och Stripe intressen ligger i att kunna erbjuda dig en användarvänlig och säker betalningslösning. Förhoppningsvis ligger även detta i ditt intresse också. För att läsa vidare om deras villkor och behandling av dina personuppgifter. följ länkarna: BankID, Stripe

 

1.6 Rabattkoder och tävlingar: Workscout Sverige AB kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera dina eventuella rabattkoder samt dina möjligheter att delta i tävlingar i tjänsten. Tex. Kommer uppgifter om inbjudningar användas för att avgöra ifall du har rätt till rabattkoder eller delta i tävlingar samt att få fria tillgång till x antal kostnadsfria annonser i tjänsten Workscout Sverige AB tillhandahåller. Vidare kommer vi att samla in dina personuppgifter för att skicka dig erbjudanden via mail/sms om kommande tävlingar eller rabatter vi erbjuder i tjänsten.  Denna behandling är nödvändig för att du skall kunna utnyttja dina eventuella rabattkoder samt kunna delta i tävlingar

1.7 För kommunikation med dig som scout/uppdragsgivare:  Workscout Sverige AB kommer vidare använda dina personuppgifter (e-post och telefonnummer) för att skicka dig pushnotiser, notifieringar och meddelanden för tex. nya uppdrag som ligger uppe, nya bud, kommentarer, betygsättning med stjärnor och annan information om tjänsten. Detta gör vi för att tillhandahålla dig tjänsten och för andra rättfärdigade intressen. Workscout Sverige ABs intresse ligger i att kunna förmedla dig som användare om uppdrag samt uppdateringar i tjänsten. Du kan när som helst under inställningar i tjänsten själv välja att stänga av och på gällande pushnotiser, notifieringar, meddelanden och andra generella notifieringar som Workscout Sverige AB tillhandahåller.

 

1.8 Lokalisering av dig och din position: Workscout Sverige AB använder Google platsinformation för att lokalisera dig som Uppdragsgivare/scout. Detta sker i samband med när du som uppdragsgivare lägger upp ett nytt uppdrag i tjänsten. Samtliga scouter som nyttjar tjänsten kommer att se en radie inom 10 kilometer från din exakta position. När du som uppdragsgivare har valt den scouten som känns och är mest lämplig för att utföra ditt uppdrag genom tjänsten kommer först då din exakta position bli synlig för scouten som skall utföra uppdraget. Platsinformationen kommer även att användas för att skicka dig notifieringar om relevanta uppdrag när dig. När du aktiverar funktionen ”visa min position ”i tjänsten samtycker du till att platsinformation samlas in och delas om dig. Det är helt frivilligt för dig som uppdragsgivare/scout att använda och du kan givetvis när som helst avgöra ifall den skall vara aktiverad eller avaktiverad i webbsidan/applikationen.

 

1.9 Utveckling och förbättringar av tjänsten: Workscout Sverige AB kommer att samla statistik och enhetsinformation om dig. Det kan komma att vi använder det som underlag för att fortsätta förbättra och utveckla tjänsten och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen därav bland annat Workscout Sverige ABs intresse av att effektivisera och utveckla tjänsten.

2.1 För att kunna erbjuda support: Personuppgifter om dig kan komma att behövas och användas för att undersöka problem, svara på och lösa klagomål i tjänsten eller ett uppdrag. Detta gör vi för att kunna tillhandahålla dig tjänsten och för andra berättigade intressen därav Workscout Sverige ABs intresse av att tjänsten fungerar felfritt för att kunna förmedla uppdrag mellan uppdragsgivare och scouter.

2.2 Statistikinsamling: Workscout Sverige ABs intresse ligger i att utveckla samt förbättra tjänsten och användningen av den. Dina personuppgifter kan därför komma att användas för att skapa statistik i en ihopklumpad form där uppgifterna inte är identifierbara. Det kan röra sig om tex statistik för återkommande typer av genomsnittliga priser, uppdrag samt åldersfördelning och geografisk spridning på användarna i tjänsten. Allt detta sker med berättigade intressen.

2.3 Personuppgifter om dig kan behandlas utanför EU/EES: Dina personuppgifter kommer i vissa fall att behövas att överföras till företag utanför EU/EES. Personuppgifter om dig kommer att vidarebefordras till Google, dina uppgifter kommer då att behandlas i USA. Workscout Sverige AB strävar alltid efter att efter att behandla din personuppgifter inom EU/ESS i så stor utsträckning som det går.

Som användare bör du känna till att det är andra regler som gäller utanför EU/ESS när det kommer till behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att ett sämre skydd. Workscout Sverige AB kommer se till att alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Detta genom en riktigt skyddsnivå som tex. Privacy Shield

 

  1.   Dina rättigheter som användare av tjänsten

1.1 Dina personuppgifter:  Nedan finner du en kort sammanfattning av dina rättigheter. Det är dina personuppgifter och därför har du rätt enligt lag att påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss men även få ut information om detta.

1.2 Rätten att radera dina dina uppgifter: Du som användare har rätt att begära att dina personuppgifter skall raderas om de inte är längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för. Detta gäller även om det saknas lagliga grunder för att behandla dina uppgifter.

1.3 Dina rättigheter att rätta till felaktiga uppgifter: Du kan själv ändra många av dina uppgifter direkt i tjänsten. Du har även rätt att rätta till och komplettera ofullständiga personuppgifter och begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas till.

 

1.4 Dina rättigheter att invända mot behandling: Du som användare i tjänsten har rätt att anmärka mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I dessa fall måste vi bevisa att det finns berättigade grunder för behandlingen som överväger dina intressen eller lägga ned behandlingen. För att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts kan du kontakta oss.

1.5 Dina rättigheter till begränsningar: Som användare har du rätten att begära begränsning för hur dina personuppgifter behandlas. Detta tills samtliga felaktiga uppgifter är helt riktiga eller att vidare invändning från dig har utretts från Workscout Sverige AB. Vidare skall du känna till att det finns fler krav och bestämmelser som begränsar eller utökar dina rättigheter. Legala skyldigheter kan hindra förhindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter eller i vissa fall från att omedelbart radera dina uppgifter.

1.6 Dina rättigheter att flytta din data samt få tillgång till den: Du har rätten att överföra och flytta dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätten att när som helst begära en kopia från Workscout Sverige AB av dina personuppgifter, men även om hur informationen har hämtats in, delats, används m.m. Du har alltid rätt att få en kostnadsfri kopia första gången. För ytterligare kopior kommer vi att ta ut en rimlig avgift.

 

  1.   Personuppgifter om dig som delas med:

Nedan finner du information om dina personuppgifter och att de kan komma att dina uppgifter överförs till eller delas med andra. Läs vidare nedan för att se vilka de delas med.

1.1 Google: Google kommer att samla in och bearbeta in information om din aktuella geografiska position i tjänsten när funktionen ”visa min position” är aktiverad. Vidare kommer Google att använda denna information för att beräkna och skicka tillbaka din geografiska position till Workscout Sverige ABs webbsida/applikation (”Tjänsten”) Behandlingarna av dina personuppgifter samt hur de behandlas är då Google personuppgiftsansvariga. För mer information om hur Google behandlar dina personuppgifter kan du läsa det i deras sekretesspolicy.

1.2 Myndigheter: Det kan ske Workscout Sverige AB lämnar nödvändig information om dig till myndigheter såsom skatteverket, polisen eller andra myndigheter. Detta om Workscout Sverige AB är skyldiga att göra det enligt lag eller om du som användare godkänt att vi lämnar information om dig.

1.3 Andra användare av tjänsten: Andra användare i tjänsten såsom uppdragsgivare, scouter, eller besökande kan se dina personuppgifter i tjänsten. Ditt för och efternamn, stad, din profil, omdömen och din valfria beskrivning om dig vidare kommer de se ålder, sysselsättning, språk, stjärnrating samt bilder på de uppdrag du (uppdragsgivare)vill ha utfört. Givetvis kommer de inte se ditt personnummer eller annan sorts legitimation i tjänsten. Gällande chattmeddelanden, din exakta position, telefonnummer så kommer bara den valda mottagaren att se denna information efter att scouten blivit tilldelad uppdraget. Var medveten om att delar av tjänsten där dina personuppgifter kan framgå syns öppet på nätet och därför kan det ses av andra besökare än uppdragsgivare och scouter.

1.4 Personal som jobbar hos oss:  Dina personuppgifter kommer att delas med vår personal samt ägare/delägare. Endast personer som är i behov av att få tillgång till dina personuppgifter får tillgång till dem och det är för att de skall kunna utföra sina jobb.

1.5 Våra Leverantörer och underleverantörer: Vi kan behöva dela  eller överföra dina  Personuppgifter som behövs för att tillhandahålla tjänsten med med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till oss. Företag som vi samarbetar med idag är: Mobilt bankID, Swish, Stripe, Google, Decision by heart AB

1.6 Stripe och Swish: Betallösningen i tjänsten tillhandahålls av 2 olika företag. Samtliga företag kommer att få tillgång till hela eller delar av din personuppgifter bl.a. kortuppgifter och transaktionsdata. Detta är för att du som uppdragsgivare skall kunna betala in den angivna annons avgiften du blir debiterad när du vill lägga upp ett uppdrag på tjänsten. Stripe och swish tillhandahåller betalningslösningar på uppdrag av oss. Du kan även läsa mer om hur betallösningen fungerar i våra användarvillkor för tjänsten.

 

1.7 Vid försäljning: Om Workscout Sverige AB skulle välja att sälja tjänsten (Företaget: Workscout Sverige AB) till en potentiell köpare som får tillgång till dina personuppgifter eller Workscout Sverige AB verksamheten säkerställer vi att och den nya efterträdaren att efterleva personuppgifts policyn enligt lag. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter separat till tredje part, om du inte godkänt detta först.

 

  1.   Hur länge Workscout Sverige AB sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Dessvärre kan vi inte på förhand ge dig exakt information om hur länge detta är för alla uppgifter. Ett generellt svar är att dina personuppgifter i tjänsten sparas så länge som du har ditt användarkonto kvar. Personuppgifter som behandlas med ditt samtycke, tex. platsinformation raderas i tjänsten om du drar tillbaka ditt samtycke. Var medveten om att detta inte påverkar Workscout Sverige ABs rätt att behandla dina uppgifter innan återkallelsen. Det kan även förekomma att dina personuppgifter ibland behöver sparas en längre tid. Om det skulle krävas att uppfylla rättsliga skyldigheter. Alla dessa skyldigheter kommer från bland annat bokförings och lagskattestiftning. Är det så att dina uppgifter måste sparar på grund av legala skyldigheter kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och givetvis inget annat.

  1.   Nödvändig information

Legala skyldigheter kan hindra oss från att lämna ut eller flytta delar dina personuppgifter. Detta gäller även om du önskar att vi omedelbart skall radera dina uppgifter vi samlat in om dig. Du behöver även känna till ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar eller utökar dina rättigheter.

  1.   Vilka kontaktar jag om jag har klagomål?

Du som användare har rätten att när som helt klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Följ länken för mer information: www.datainspektionen.se.